1. صفحه نخست
  2. گفتگو

دسته: گفتگو

گفتگو
تنگ شدن عرصه رقابت در کشت فراسرزمینی

تنگ شدن عرصه رقابت در کشت فراسرزمینی

انجمن کشت فراسرزمینی: رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق همدان با اشاره به افزایش حضور کشورهایی نظیر ترکیه و چین در کشورهای هدف کشت فراسرزمینی تاکید کرد: با توجه به ضرورت توسعه کشت فراسرزمینی چه بهتر که…

گفتگو
تشکیل فراکسیون کشاورزی، زمینه ساز رشد بخش تولید

تشکیل فراکسیون کشاورزی، زمینه ساز رشد بخش تولید

انجمن کشت فراسرزمینی: رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق اصفهان با اشاره به تلاش‌های انجام شده برای تشکیل فراکسیون کشاورزی در پارلمان بخش خصوصی، این فراکسیون را بازویی برای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و…

گفتگو
حل مشکل قیمت گذاری برای نهاده‌های حاصل از کشت فراسرزمینی

حل مشکل قیمت گذاری برای نهاده‌های حاصل از کشت فراسرزمینی

انجمن کشت فراسرزمینی: معاون امور تولیدات دامی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به اینکه تولیدکنندگان کشت فراسرزمینی حاضر نیستند نهاده‌های خود را با قیمت مصوب وزارت جهاد کشاورزی به ایران وارد کنند از امکان حل…

گفتگو
افزایش ظرفیت صنایع تبدیلی با کمک افغانستان

افزایش ظرفیت صنایع تبدیلی با کمک افغانستان

انجمن کشت فراسرزمینی: کشور افغانستان در همسایگی ایران فضای مناسبی برای توسعه همکاری‌های اقتصادی در اختیار ایران قرار می‌دهد. علی شریعتی مقدم رئیس کمیسیون کشاورزی و صنایع غذایی اتاق ایران که در مشهد حضور دارد،…