اصلاح انجمن از تک محوری در کشت به واقع بینی در کشاورزی فراسرزمینی

مجمع عمومی عادی سالیانه انجمن کشت فراسرزمینی با تاخیرهایی برگزار شد. بخشی از این تاخیرها به جهت ناهماهنگی‌ها و بخشی به دلیل الزامات و محدودیت‌های قانونی تشکل‌ها بود که باید این قوانین رعایت می‌شد. مرور وقایع مدت گذشته از زمان تاسیس تاکنون نشان می‌دهد که انجمن جز در بخش مطالعه و تهیه نقشه راه، در بخش اجرایی و عملیاتی توفیقاتی را حاصل نکرده است.

امید است که با این اندوخته مطالعات و تجمیع افکار و آرای فعالان کشاورزی فراسرزمینی، بتوانیم سال پیش رو را متفاوت از ایام  گذشته رقم بزنیم.

نقشه راهی که بر اساس این مطالعات و همفکری‌ها  تهیه شده است، در واقع تعیین کشورهای هدف فراسرزمینی بود. تهیه این نقشه اولویت اول انجمن بود. همچنین دیگر اولویت انجمن، تهیه یک برنامه عملیاتی و اجرایی برای تحقق اهداف در راستای تامین محصولات کشاورزی با اولویت محصولات آب‌بر بود.

امیدواریم که با تلاش بیشتر و همدلی و هم‌افزایی اعضای انجمن از یک سو و مشارکت بخش دولتی که به نوعی محور تسهیل گری این تلاش باید قرار بگیرد، بتوانیم به برنامه‌ها و اهدافی که مورد انتظار دولت جمهوری اسلامی ایران و فعالان اقتصادی کشور است، دست یابیم و به توافق‌هایی که با کشورهای هدف فراسرزمینی در این راستای این هدف داشتیم، جامه عمل بپوشانیم. در راستای تحقق اهداف کشاورزی فراسرزمینی ، تنها بحث تولید و کشت محصولات مصرفی و وارداتی نباید مد نظر قرار گیرد .

نیاز است تا این نگاه را اصلاح ‌کنیم و از کشت به کشاورزی اصلاح نگاه و برنامه داشته باشیم و  در واقع به جای از توجه صرف به تامین غذا، به موضوع حضور در بازارهای منطقه‌ای و فعالیت در بازارگردانی محصولات کشاورزی  منطقه هم توجه نماییم و ضمن ایجاد ارزش افزوده، صادرات نیروی انسانی و خدمات مهندسی هم در دستور کار قرار گیرد و بتوانیم درآمد و امنیت پایداری را در حوزه کشاورزی فراسرزمینی داشته باشیم.

کشورهای فعال در حوزه کشاورزی فراسرزمینی با تمام ظرفیت دیپلماتیک و سیاسی خودشان فقط تامین نیاز را سرلوحه اهداف خودشان قرار نداده اند و کشوری در همسایگی ما که فاقد  تکنولوژی و دانش فنی بومی می باشد و نه نیروی ماهر و صاحب دانش دارد ، برای سال 2025 محصولات اصلی کشاورزی ( گوشت – لبنیات – گندم – جو – ذرت – سویا – کلزا و برخی دیگر نهاده ها را ) را هدف گذاری بازارگردانی نموده است .

 

علی رضوانی زاده

رئیس انجمن

0 Reviews

→ خواندن مطلب قبلی

واگذاری مزرعه در اوکراین

خواندن مطلب بعدی ←

تفاهم نامه گرجستان با آمریکا و اسراییل در بخش کشاورزی امضا شد