تماس با ما

اطلاعات تماس

  • ریاست: علی رضوانی زاده
  • آدرس: تهران، خیابان فاطمی، میدان فاطمی، ساختمان جهاد کشاورزی، طبقه 7
  • کد پستی: 141589691
  • تلفن: 12 16 90 88 - 021
  • نمابر: 17 62 78 89
  • پست الکترونیکی: info@overseasagriculture.ir

فرم تماس با ما