1. صفحه نخست
  2. آذربایجان

برچسب: آذربایجان

کشورها
آذربایجان

آذربایجان

پس از نوسان در بازاهای نفت و کاهش قیمت آن، جمهوری آذربایجان سرمایه گذاری های خود در بخش های غیرنفتی را افزایش داده و به ویژه برای توسعه بخش کشاورزی، تلاش فراوانی انجام داده است.…

فرصت ها
فروش و یا مشارکت در کشت و دامداری در بیله سوار آذربایجان

فروش و یا مشارکت در کشت و دامداری در بیله سوار آذربایجان

یک شرکت معتبر آذربایجانی دارای 370 هکتار زمین کشاورزی با آب کافی آماده مشارکت با کشاورز های ایرانی برای کشت جو و دامداری می باشد . مساحت مزرعه 370 هکتر بوده و برای کشت بهاره…