1. صفحه نخست
  2. انجمن کشت فرا سرزمینی

برچسب: انجمن کشت فرا سرزمینی

گفتگو
تنگ شدن عرصه رقابت در کشت فراسرزمینی

تنگ شدن عرصه رقابت در کشت فراسرزمینی

انجمن کشت فراسرزمینی: رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق همدان با اشاره به افزایش حضور کشورهایی نظیر ترکیه و چین در کشورهای هدف کشت فراسرزمینی تاکید کرد: با توجه به ضرورت توسعه کشت فراسرزمینی چه بهتر که…

گفتگو
آمادگی سفارتخانه‌های ایران برای توسعه کشت فراسرزمینی

آمادگی سفارتخانه‌های ایران برای توسعه کشت فراسرزمینی

انجمن کشت فراسرزمینی: رامین مهمانپرست سخنگوی سابق وزارت امور خارجه با اشاره به اهمیت کشت فراسرزمینی برای ایران با توجه به نیازهای کشور به منظور تامین مواد غذایی، بر آمادگی سفارتخانه‌های مختلف ایران برای توسعه…