1. صفحه نخست
  2. کمبود منابع آبی

برچسب: کمبود منابع آبی

قوانین
کشت فرا سرزمینی نجات‌بخش است

کشت فرا سرزمینی نجات‌بخش است

خشک‌سالی‌های پی‌درپی سال‌های اخیر، کمبود منابع آبی و بیکاری کشاورزان در بسیاری از استان‌ها بویژه اصفهان، ضرورت رویکرد به کشت فراسرزمینی به عنوان یکی از مناسب‌ترین گزینه‌های پیشِ‌رو را بیش از پیش هشدار می‌دهد. به…